Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2019

Căn cứ Công văn số 1259/STTTT-TTBCXB ngày 29/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch tỉnh Hậu Giang - Lần thứ I năm 2019, Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đăng tải Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi để mọi tổ chức, cá nhân biết và tham gia.

Xem chi tiết tại đây./.