Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo y tế và khai báo di chuyển

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo y tế và khai báo di chuyển
Thực hiện Công văn số 2434/UBND-NC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý: Cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android (tải từ CH play) và iOS (tải từ app store). Hoặc truy cập vào địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về việc đề nghị người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh (Android và IOS) hoặc truy cập địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo y tế, khai  báo di chuyển nội địa. Tần suất: 01 lần/ngày (vào khung giờ phù hợp trong ngày).

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam tổ chức tuyên truyền trên truyền hình, viết tin bài về việc hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh (Android và IOS) hoặc truy cập địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa.

Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện gửi nhắn tin SMS tới tất cả các số thuê bao điện thoại di dộng trên địa bàn tỉnh do đơn vị quản lý, cụ thể như sau:

  • Tiêu đề tin nhắn: “So TTTT Ha Nam"

    - Nội dung tin nhắn: “Đề nghị công dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android (tải từ CH play), hệ điều hành iOS (tải từ App Store) hoặc truy cập địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo y tế, khai  báo di chuyển nội địa".

    - Thời gian thực hiện nhắn tin: Từ ngày 24/9/2021 đến 31/10/2021.

    - Tần suất: 01 tin nhắn/tuần/thuê bao.​