Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên thực hiện công tác phát thanh - truyền thanh

Thông tin phát triển ngành  
Duy Tiên thực hiện công tác phát thanh - truyền thanh
Từ đầu năm đến nay, Đài Truyền thanh - Truyền hình (TT - TH) huyện Duy Tiên đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, cải tiến nâng cao chất lượng công tác, tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đài TT - TH huyện Duy Tiên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền kịp thời những sự kiện thời sự chính trị diễn ra trên địa bàn: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền lễ hội Tịch Điền xã Đọi Sơn; giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông; gieo cấy lúa Đông Xuân và cây màu vụ Xuân kịp thời vụ hết diện tích; công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; công tác giao quân đầu năm 2018; công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển đô thị Duy Tiên; biểu dương những gương điển hình tiên tiến, sản xuất, kinh doanh giỏi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Đài đã tăng thời lượng tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, xây dựng đô thị. Ngoài làm các chương trình phát thanh hàng ngày phát trên sóng đài huyện, Đài TT - TH huyện Duy Tiên còn thường xuyên cộng tác tin, bài với Báo Hà Nam, làm chương trình phát thanh trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đài TT - TH huyện Duy Tiên đã sản xuất 258 chương trình phát thanh với tổng số 3.650 tin, bài, trong đó có nhiều chương trình phát thanh chuyên đề; duy trì 06 chương trình phát thanh/tuần, nâng cao chất lượng các chuyên mục. Chương trình thời sự có nhiều đổi mới, chất lượng các chuyên mục được nâng lên.

Đài TT - TH huyện Duy Tiên đã tiến hành kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, nắm bắt tình hình hoạt động của các đài cơ sở; hướng dẫn và hỗ trợ đài truyền thanh các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Đài thường xuyên kiểm tra, sửa chữa máy tăng âm, dây loa truyền thanh, tiến hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét trước mùa mưa, bão; giúp đỡ đài cơ sở bảo dưỡng, tu bổ máy phát sóng, tăng âm và chuẩn bị dự phòng vật tư như dây, loa, linh kiện điện tử sẵn sàng thay thế, khắc phục sự cố khi mưa bão xảy ra; đôn đốc đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm đều đặn chương trình của đài cấp trên, ghi chép sổ nhật ký và làm tốt chương trình truyền thanh địa phương. 100% đài cơ sở chấp hành tốt quy trình, quy phạm kỹ thuật, mở đài đúng giờ, tiếp âm đài ba cấp đầy đủ và làm đều đặn mỗi tuần 1 - 3 chương trình đạt chất lượng tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế: Một số xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm đầu tư kinh phí củng cố nâng cấp hệ thống đường dây, loa to và trang thiết bị kỹ thuật phòng máy; các chương trình truyền thanh địa phương còn nặng về thông báo điều hành, nội dung chưa phong phú; quản lý trạm truyền thanh thôn, xóm, phố chưa thực hiện đúng nội quy hướng dẫn của ngành; lưu trữ tin bài chưa khoa học…

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, trong thời gian tới, Đài TT - TH huyện Duy Tiên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Triển khai chương trình hành động, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; phản ánh tiến độ thu mùa, trồng cây vụ đông hàng hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua của các ngành, địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018; nâng cao chất lượng các chuyên mục, đẩy mạnh viết gương người tốt việc tốt về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của các cấp học, bậc học; công tác quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chương trình phát thanh. Tăng cường củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác phát thanh - truyền thanh trong giai đoạn hiện nay; tích cực cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam. Đôn đốc, hướng dẫn đài cơ sở khai thác sử dụng có hiệu quả trong thiết bị truyền thanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong làm các chương trình truyền thanh./.​