Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quy trình ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Văn bản hướng dẫn  
Hướng dẫn quy trình ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 09/02/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ triển khai chữ ký số và hạ tầng khoá công khai cho các cơ quan nhà nước, ngày 26/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 94/STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn quy trình ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, quy trình gồm 7 bước, cụ thể như sau:

1. Soạn thảo tập tin văn bản điện tử, trình lãnh đạo duyệt;

2. Lãnh đạo duyệt tập tin văn bản điện tử, chuyển xử lý cho văn thư;

3 Văn thư lấy số, điền ngày ban hành văn bản trình Lãnh đạo ký;

4. Lãnh đạo sử dụng chứng thư số cá nhân ký số trên tập tin văn bản điện tử văn thư chuyển đến (đã có số và ngày ban hành).

5. Lãnh đạo gắn tệp văn bản đã ký số chuyển thành văn bản đi trên phần mềm.

6. Văn thư sử dụng chứng thư số của cơ quan ký số trên tập tin Lãnh đạo đã ban hành.

7. Văn thư vào sổ và phát hành văn bản đi trên phần mềm.

Mau chu ky.png

Mẫu chữ ký số

Để ứng dụng hiệu quả chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai ký số theo quy trình trên. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành chấm điểm ứng dụng chữ ký số vào tháng 11/2018./.