Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra từ ngày 20/11/2018 - 20/5/2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra từ ngày 20/11/2018 - 20/5/2019
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra đối với 64 lượt tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 11 lượt cá nhân với tổng số tiền là 28.250.000 đồng. Cụ thể như sau:

Thanh tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm đối với 29 tổ chức, cá nhân gồm: 05 công ty in, 11 cơ sở in và 01 cơ sở photocopy, 01 công ty phát hành sách, 11 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Phần lớn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm. Tuy nhiên, còn tồn tại: một số cơ sở in chưa thực hiện việc đăng ký hoạt động in; 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm không có tem chống giả. Đoàn Thanh tra đã lập biên bản nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ rõ những việc làm chưa đúng, gia hạn thời gian yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm số tiền 1.000.000 đồng, buộc tiêu hủy 04 cuốn Lịch blốc năm 2019 không dán tem chống giả vi phạm pháp luật bằng hình thức nhúng nước.

Thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý) đối với 35 đại lý. Cơ bản các đại lý đã đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, có ý thức chấp hành quy định của Nhà nước, không vi phạm các hành vi bị cấm; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng đại lý Internet, biển hiệu, niêm yết nội quy sử dụng, giá cước, giờ đóng mở cửa, danh sách trò chơi G1 đầy đủ. Tuy nhiên còn một số đại lý không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không chấp hành thời gian hoạt động hàng ngày; biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định. Đoàn thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 10 đại lý với tổng số tiền 27.250.000 đồng.

Kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm tại khu vực chùa Tam Chúc trong dịp Đại lễ Vesak 2019.

Sở còn tiến hành 01 đợt khảo sát, rà soát đối với các cơ sở phát hành, khảo sát buôn lậu qua đường bưu chính dịp tết Nguyên đán và lịch Blốc năm 2019. Kết quả các cửa hàng bán và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn đã chấp hành đúng các quy định của Nhà nước. Ngoài ra, sở ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ Internet; không ký hợp đồng đại lý Internet, không cung cấp dịch vụ Internet mới đối với chủ đại lý vi phạm, đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Phối hợp xử lý vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với  đài  truyền thanh của UBND xã Duy Hải, huyện Duy Tiên; UBND xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

Thời gian qua, cấp uỷ, lãnh đạo sở đã thường xuyên làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức các văn bản: Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của  Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019 và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCP  ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của sở đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, theo Luật, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện đúng kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng luôn đảm bảo quy định và tiến độ. Cán bộ công chức, viên chức không có biểu hiện “tự diễn biến",“tự chuyển hóa". Sở chưa phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm liên quan đến tham nhũng. Sở không có đơn thư phản ánh, tố giác liên quan đến việc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên.

Sau thanh tra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc lĩnh vực Sở Thông tin và Truyền thông quản lý đã hiểu được chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra; đã khắc phục những tồn tại, hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu./.