Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ máy tổ chức Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông


Họ và tên: Nguyễn Duy Tuấn

Chức vụ: Giám đốc sở

Số điện thoại: 0982.031.188

Email: nguyenduytuan@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


Tin liên quan