Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, bao gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2020 và thay thế Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Xem chi tiết Thông tư 08/2019/TT-BTTTT tại đây.