Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.