Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu hướng dẫn tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp tết Mậu Tuất 2018

Văn bản hướng dẫn  
Tài liệu hướng dẫn tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp tết Mậu Tuất 2018
Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, ngày 30/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 18/STTTT-BCVTCNTT đề nghị các cơ quan triển khai một số nội dung như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu trên các ứng dụng hòm thư điện tử; không sử dụng thư công vụ để đăng ký vào các mạng xã hội, diễn đàn và các trang thông tin công cộng khác.

2. Rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp.

3. Tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan; xây dựng, rà soát các phương án phòng chống tấn công mạng, phối hợp ứng cứu sự cố và hoạt động dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công; cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong suốt thời gian nghỉ lễ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có; tổ chức triển khai các quy trình, biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử, Cổng/Trang thông tin điện tử theo đúng hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống thư điện tử

Tài liệu hướng dẫn đảm bảo an toàn cho Cổng/Trang thông tin điện tử