Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình quản lý nhà nước về báo chí tháng 9 năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tình hình quản lý nhà nước về báo chí tháng 9 năm 2019
Trong tháng, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động kỷ niệm trong tháng…

Báo Hà Nam bám sát định hướng tuyên truyền, chủ động, tích cực đưa tin, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, duy trì có chất lượng các chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân. Báo đã tập trung tuyên truyền các nội dung: Kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội; việc tổ chức, quán triệt thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn… Bên cạnh đó, Báo Hà Nam cũng quan tâm phản ánh về một số vấn đề cần các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời như: Vì sao người dân ở khu phố Nguyễn Hữu Tiến phải mua nước sinh hoạt giá cao; Việc khắc phục ô nhiễm môi trường ở Bạch Thượng (Duy Tiên); Khẩn trương hoàn thiện đường trục chính tại khu đất dịch vụ Phú Hoàn. Trong tháng, Báo Hà Nam tiếp tục duy trì chuyên mục “50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh" đăng tải giá trị nhân văn, những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc. Trên các số báo ra cuối tuần duy trì đều đặn chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình" với việc đăng tải các bài phân tích có chất lượng tuyên truyền chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt nói xấu Đảng, Nhà nước nhằm gây chia rẽ Đảng với nhân dân. Tuy nhiên, trong tháng, Báo Hà Nam chưa có bài viết tuyên truyền về tình hình biển, đảo. Báo cần tăng cường các bài viết thể hiện rõ vai trò định hướng dư luận xã hội trong việc tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến biển Đông. Đến ngày 25/9/2019, Báo Hà Nam có khoảng 280 tin, bài ở các lĩnh vực. Báo Hà Nam đã nộp lưu chiểu đầy đủ, thực hiện đúng các quy định về quảng cáo; đăng ảnh minh họa có chất lượng, phù hợp với nội dung tin, bài. Báo Hà Nam điện tử bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời các vấn đề chính trị, xã hội có tính thời sự, có các bài viết chất lượng, lượng truy cập ngày càng tăng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam chủ động tuyên truyền toàn diện, hiệu quả, kịp thời, thiết thực các nhiệm vụ chính trị và các mặt đời sống xã hội; thực hiện tốt kế hoạch phát, tiếp sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp. Số lượng các chuyên đề, chuyên mục tăng, bảo đảm tính toàn diện, chuyên sâu, phù hợp với từng vấn đề, từng nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân với nhiều tin, bài, phóng sự nổi bật như: Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Hà Nam luân chuyển công an chính quy về xã; Đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Sân chơi người cao tuổi; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam - Dấu ấn một nhiệm kỳ; Lễ hội truyền thống Phú Mộc Hoàn; Sớm quy hoạch vùng nguyên liệu đất làng gốm Quyết Thành; Hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường; Cần tháo gỡ khó khăn trong công tác y tế tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Bệnh viện Hà Nội Đồng Văn; Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phủ Lý học tập và làm theo gương Bác… Đến ngày 25/9/2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đã tổ chức sản xuất phát sóng trên truyền hình khoảng 290 tin, bài, phóng sự tập trung vào các vấn đề chính: Thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Đài tổ chức sản xuất các chương trình thời sự tổng hợp, chuyên đề, giao lưu âm nhạc, văn nghệ tổng hợp, duy trì các chuyên mục và thực hiện các chương trình phát thanh trực tiếp trên sóng phát thanh. Nội dung các chương trình phát thanh được đổi mới, nâng cao theo hướng chuyên sâu, phản ánh toàn diện hoạt động trên các lĩnh vực của các ngành, địa phương trong tỉnh. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài hoạt động 24/24h, liên tục cập nhật những tin, bài thời sự trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam theo quy định; phối hợp với đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện sản xuất các chương trình phát thanh có chất lượng phát trên sóng đài tỉnh. Tuy nhiên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam chưa có nhiều bài thể hiện rõ vai trò định hướng dư luận và ưu thế trong việc chủ động, tích cực tham gia truyền bá, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cơ quan thường trú, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú của báo trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phản ánh các vấn đề, sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh trên kênh thông tin quốc gia. Tính đến ngày 25/9/2019, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nam, Văn phòng thường trú Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Nam, Phóng viên thường trú Báo Nhân dân tại Hà Nam có khoảng 80 tin, bài về Hà Nam.

Trong tháng, các báo: Kinh tế nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam; Tiền phong; Vietnamnet; Giao thông; Thanh tra; Đấu thầu; Đời sống Việt Nam; Nhân dân; Tài nguyên và Môi trường; Công luận… phản ánh toàn diện tình hình hoạt động trên địa bàn tỉnh: Hà Nam: Cô trò náo nức khai giảng năm học mới; Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát chầu Văn toàn quốc năm 2019; Hà Nam tập trung khai thác tiềm năng du lịch; 181 học sinh Hà Nam bỏ khai giảng, huyện báo cáo tỉnh giải quyết; Hà Nam: Thanh tra dự án khiến “cả thôn không cho trẻ đến trường"; Huyện Thanh Liêm vận động người dân đưa trẻ tới trường; Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư dự án khu thương mại 120 tỷ đồng; Hà Nam: Dân kêu trời vì mất mùa, nghi mua phải giống lúa rởm; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đối thoại với cán bộ, nhân dân xã Chính Lý; Dân kêu trời vì nước thải của Cụm công nghiệp Bình Lục; Xử lý nhiều trường hợp xe quá tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ninh Bình…

Về thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành: Công văn số 572/STTTT-TTBCXB ngày 28/8/2019 đề nghị Sở Y tế kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Gia đình và Pháp luật phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: “Hà Nam: Ai bao che cho những sai phạm ở Trung tân Y tế thành phố Phủ Lý". Công văn số 590/STTTT-TTBCXB ngày 05/9/2019 cung cấp thông tin của UBND huyện Kim Bảng cho Báo điện tử Ngày mới Online về bài viết: “Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam: Đất của dân bỗng dưng thành đất… của xã!? Công văn số 594/STTTT-TTBCXB ngày 06/9/2019 đề nghị UBND huyện Thanh Liêm kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Công Luận phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: “Thanh Liêm (Hà Nam): Gian lận hồ sơ dự thầu tại dự án hơn 6,3 tỷ đồng". Công văn số 614/STTTT-TTBCXB ngày 16/9/2019 đề nghị UBND huyện Kim Bảng kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Pháp luật và Xã hội phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: Đất của bố, UBND huyện Kim Bảng cấp GCNQSDĐ cho con - Kỳ 1: 10 năm, 2 đời người và… 1 kịch bản. Công văn số 630/STTTT-TTBCXB ngày 18/9/2019 đề nghị UBND huyện Bình Lục, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: “Hà Nam: Dân kêu trời vì nước thải của CCN Bình Lục.

Đồng thời, sở ban hành Công văn số 634/STTTT-TTBCXB ngày 23/9/2019 chấp thuận cho Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý III/2019, phương hướng quý IV/2019.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành: Công văn số 567/STTTT-TTBCXB ngày 27/8/2019 đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Công văn số 619/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Công văn số 620/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2019. Công văn số 622/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. Công văn số 624/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 đề nghị UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Nhìn chung, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, đáp ứng tốt quyền được tiếp nhận thông tin của nhân dân./. ​