Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019
Trong 9 tháng năm 2019, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện ích, giá cả phù hợp. Chất lượng dịch vụ và quyền lợi khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của các sở, ngành được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, thu nhập của người lao động không ổn định nên đời sống gặp nhiều khó khăn nhất là ở khu vực nông thôn. Việc thực hành tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công, chi tiêu của doanh nghiệp ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Đa số người dân nông thôn chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin nên việc sử dụng các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn.

Để duy trì sự ổn định và phát triển của ngành, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các doanh nghiệp trong ngành đã nỗ lực cố gắng ngay từ đầu năm đảm bảo mọi hoạt động của ngành được thực thi đúng pháp luật như: Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ước thực hiện 9 tháng năm 2019, tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng khoảng 887.000; thuê bao Internet ADSL khoảng 101.000. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được cập nhật liên tục, các cổng chuyên ngành được duy trì với lượng thông tin ngày càng phong phú; nhiều dịch vụ hành chính công đạt mức 3 và 4 được thực hiện trên cổng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cũng trong 9 tháng năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu  UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam.

Ban hành công văn chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2019; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông năm 2019; các kỳ thi phổ thông, đại học trên địa bàn. Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; công văn cấp chứng thư số cho cấp xã; công văn hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; kế hoạch quản lý tần số vô tuyến điện năm 2019; công văn đôn đốc các cơ quan quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về việc cập nhật thông tin; chương trình công tác năm 2019 của sở báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn; kế hoạch triển khai tập trung máy chủ cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các sở, ban, ngành đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; kế hoạch ngành thông tin và truyền thông năm 2019; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020; kế hoạch thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019; kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019; kế hoạch công tác của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh; kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019. Triển khai thanh tra theo kế hoạch đối với các đại lý internet, điểm cung cấp dich vụ trò chơi điện tử công cộng; các doanh nghiệp bán, cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Thanh tra lĩnh vực quản lý và cung cấp thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra hoạt động truyền hình trả tiền. Kiện toàn đội liên ngành phòng chống in lậu của tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018. Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm; công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định.

Tổ chức đợt đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin; tập huấn cho thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam; tập huấn quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho lãnh đạo, công chức cấp xã.

Thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư thiết bị chuyên đổi công nghệ Đài PTTH tỉnh Hà Nam giai đoạn II. Thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới năm 2019.Thẩm định hồ sơ đấu thầu mua sắm của Phủ Lý. Chấp thuận vị trí phù hợp với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cho các doanh nghiệp viễn thông. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giấy đăng  ký hoạt động photocopy màu, giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in, giấy phép xuất bản bản tin, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp...cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; phối hợp cấp phép xây dựng hạ tầng, gia hạn giấy phép sử dụng tần số.

Nhiệm vụ quý IV năm 2019, sở sẽ tiếp tục phấn đấu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành tại địa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sử dụng chung hạ tầng, hợp tác kinh doanh, giảm chi phí đầu tư, đồng thời đưa các dịch vụ mới vào phát triển ở các vùng nông thôn của tỉnh. Tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khai thác và cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước đến mọi người dân; vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ an toàn an ninh các công trình bưu chính, viễn thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2019./.