Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 40/2019/QĐ-UBND 16/10/2019 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
2 30/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
3 29/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
4 19/2019/QĐ-UBND 31/07/2019 Ban hành quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
5 32/2018/QĐ-UBND 04/09/2018 Vv ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
6 27/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Vv ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
7 28/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Vv ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
8 23/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam UBND tỉnh