Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
17/12/2019
Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 08 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo cấp trên gồm các lĩnh vực: in, phát hành xuất bản phẩm; tần số vô tuyến; truyền hình trả tiền; quản lý thuê bao di động trả trước; bưu chính chuyển phát; sản phẩm công nghệ thông tin; Internet. Thanh tra, kiểm tra đối với 84 tổ chức, cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 04 tổ chức, 11 cá nhân, tổng số tiền là 47.250.000 đồng, tịch thu 04 cuốn lịch Blốc 2019 (lịch trung) không dán tem chống giả.
09/11/2019
Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 08 cuộc, trong đó 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo cấp trên đối với 84 tổ chức, cá nhân.
17/09/2019
Trong 9 tháng qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc kiểm tra.
13/06/2019
Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/6/2019, sở đã tổ chức 04 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 68 lượt tổ chức, cá nhân; xử phạt 11 cá nhân, tổng số tiền 28.250.000 đồng.
28/05/2019
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-TTra ngày 01/4/2019 về thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 26/4/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý) trên địa bàn tỉnh đối với 35 đại lý.
24/05/2019
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra đối với 64 lượt tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 11 lượt cá nhân với tổng số tiền là 28.250.000 đồng. Cụ thể như sau:
07/04/2017
Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 cuộc thanh tra đối với 25 lượt tổ chức, cá nhân về lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm; Internet; quản lý, kích hoạt, khuyến mại đối với thuê bao di động trả trước.
19/02/2015
Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-STTTT ngày 03/02/2015 của giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 04/02/2015 đến ngày 12/02/2015, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý) trên địa bàn thành phố Phủ Lý vào thời điểm sau 22 giờ đêm.