Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch Tổng thể phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Hà Nam

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Quy hoạch Tổng thể phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Hà Nam
   
Số hiệu 1272/QĐ - UBND
Trích yếu nội dung

Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 28/9/2012
Ngày có hiệu lực 28/9/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Người duyệt Mai Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Download

Quyết định

Quy hoạch