Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Bộ VHTTDL gửi Công điện đề nghị dừng tất cả các lễ hội, kể cả đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch

Tin tức - Sự kiện  
Bộ trưởng Bộ VHTTDL gửi Công điện đề nghị dừng tất cả các lễ hội, kể cả đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch
Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa có Công điện đề nghị dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch.

Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có công điện số 396/CĐ- BVHTTDL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương đã công bố dịch dừng tất cả các lễ hội.jpg

Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương đã công bố dịch dừng tất cả các lễ hội (ảnh minh họa Lễ hội chùa Hương 2020)

Công điện có nội dung: Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo: Dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch.

Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh./.


bvhttdl.gov.vn