Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững c...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
Nội dung: ​06-CT-TTg.signed.pdf