Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: Hướng tới nền sân khấu yêu nước, nhân văn

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: Hướng tới nền sân khấu yêu nước, nhân văn
Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và đông đảo các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trên cả nước đã đến dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, NSND Lê Tiến Thọ- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2019) cho biết: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm sân khấu với vai trò là chủ thể luôn đề cao chủ nghĩa yêu nước, tính nhân văn cao cả. Nhiều tác phẩm sân khấu ra đời đã phản ánh chân thực lịch sử đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân, được thể hiện phong phú đa dạng qua các đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và các vấn đề xã hội. Thông qua cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT theo chủ đề "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "đề tài chiến cách mạng" giới sân khấu đã hưởng ứng tích cực và đạt nhiều giải thưởng cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Lực lượng văn nghệ sĩ trên lĩnh vực sân khấu dù có nhiều biến động trong cơ chế thị trường như đã xuất hiện nhiều tác giả, đạo điễn, diễn viên trẻ có tài năng và tâm huyết góp phần giữ gìn phát triển nền nghệ thuật sân khấu truyền thống và làm đa dạng những loại hình nghệ thuật sân khấu đương đại.

Công tác Lý luận- Phê bình sân khấu đã có những chuyển biến tích cực cả chiều rộng và chiều sâu, có nhiều công trình nghiên cứu, xuất bản trong thời gian qua được trao giải. Hội đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế với các vấn đề: chất lượng sáng tác, biểu diễn và công tác khán giả, giữ gìn phát triển sân khấu truyền thống, nâng cao chất lượng và quảng bá nghệ thuật để tìm ra nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong tình hình hiện nay.

Năm năm qua, Hội đã tổ chức và phối hợp với Bộ VHTTDL (Cục Nghệ thuật biểu diễn) tổ chức nhiều cuộc Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Tham gia Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, phối hợp trao thưởng động viên các nghệ sĩ tạo nên sức sáng tạo nghề nghiệp làm cơ sở cho các đợt xét tặng, trao giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT và xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT; đồng thời góp ý xây dựng nhiều chính sách, chế động để nâng cao chất lượng nghệ thuật và đời sống văn nghệ sĩ.

Cũng theo báo cáo, Công tác Hội viên trong nhiệm kỳ qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực, Hội đã kết nạp được nhiều Hội viên trẻ có chất lượng; đưa hoạt động công tác Hội về cơ sở. Xây dựng được "Quỹ hỗ trợ phát triển Sân khấu" chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các nghệ sĩ.

Báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn yếu kém như sân khấu còn thiếu những vấn đề xã hội quan tâm, thiếu hình tượng nhân vật trung tâm, nẽ tránh những vấn đề xã hội; thiếu đội ngũ sáng tác trẻ chuyên nghiệp; có xu thế thương mại hóa sân khấu; cơ sở vật chất của các đơn vị nghệ thuật ngày càng lạc hậu, nghèo nàn, không được quan tâm đầu tư; công tác lý luận phê bình chưa theo kịp với sự phát triển của đời sống sân khấu; cơ chế chính sách chưa đáp ứng được cho hoạt động sáng tác…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu nhiệm kỳ 2019-2024.jpg

trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu nhiệm kỳ 2019-2024

Đóng góp ý kiến tại Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm, có chính sách đầu tư cho việc nâng cấp các nhà hát, phục vụ cho cả nhà hát công lập và sân khấu xã hội hóa; đầu tư cho việc đặt hàng các tác phẩm sân khấu truyền thống có chất lượng cao…

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của dân tộc, cùng với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật sân khấu nước ta đã hun đúc nên một truyền thống tốt đẹp - một nền sân khấu yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước.

Với chức năng tập hợp, đoàn kết những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hỗ trợ, khích lệ nhau sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xuất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ngành sân khấu Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục. "Các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm sân khấu. Một bộ phận sân khấu đang chạy theo đang chạy theo các đề tài câu khách rẻ tiền, tính giáo dục thấp. Công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác…"- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhận định.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu: BCH Hội phải là trung tâm đoàn kết, nắm chắc các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về VHNT, bám sát thực tiễn cùng nghệ sĩ cả nước có kế hoạch cụ thể, từng bước xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam vừa đa dạng vừa thống nhất, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại; từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa…

Có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú cho sân khấu nước nhà đồng thời đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, nghệ thuật sân khấu Việt Nam ra thế giới, góp phần thiết thực cho kinh tế du lịch.

Chú ý đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ, quan tâm việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ từ tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, thiết kế mỹ thuật…các loại hình sân khấu.

Đặc biệt, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Hội cần phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quản lý các cấp trong lĩnh vực sân khấu, đề xuất, nghiên cứu từng bước cải thiện điều kiện hành nghề, tạo hành lang pháp lý cho người nghệ sĩ tự do sáng tạo, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Đại hội cũng ra mắt BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên, theo đó NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu là Chủ tịch Hội; NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà được bầu là Phó Chủ tịch Hội./.


bvhttdl.gov.vn