Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Đảng, Đoàn thể  
Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày 09/7, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Thắng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Tạ Đình Quyền - UVBTV, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, đồng chí Trần Quốc Toản  - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở cùng các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Toản - UVBTV Đảng uỷ Sở trình bày báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, sáu tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và cấp uỷ các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình công tác năm 2019. Quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ cấp trên, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Kịp thời chỉ đạo, định hướng về công tác tổ chức cán bộ khi có biến động; Chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng Hướng dẫn. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và của chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Các đảng viên dự hội nghị đã thảo luận và nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Thắng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở đã được trong 6 tháng đầu năm. Đảng bộ đã luôn giữ gìn được khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng uỷ Sở cần tăng cường tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng. Quán triệt cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2019, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Đảng uỷ Sở đã công bố quyết định và trao thưởng cho 02 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu thuộc Đảng bộ Sở trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.​