Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Giới thiệu Bộ máy tổ chức  
Lãnh đạo Sở

1. Ông: Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở

 
GD Huy.jpg

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 02263682874

- Thư điện tử : lexuanhuy@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Tổ 7, Phường Hai Bà Trưng - Tp Phủ Lý

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về điều hành công việc chung của toàn ngành, 

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức Pháp chế, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý du lịch, Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

 

2. Ông: Trần Quốc Toản - Phó giám đốc Sở

PGD T Toan.jpg

- Năm sinh: 1960

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 02263501079

- Thư điện tử : tranquoctoan@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Tổ 8 phường Lương Khánh Thiện - Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Giúp Giám đốc phụ trách công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

 

 

3. Ông: Tạ Đình Quyền - Phó giám đốc Sở

PGD Quyền.jpg

 - Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử : tadinhquyen@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Số 10, ngõ 170, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng - Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.