Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Số/ Ký hiệu 111/2018/NĐ-CP
Ngày 31/8/2018
Người ký Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Hiệu lực Còn

Nội dung Nghị định: 774.pdf