Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Số/ Ký hiệu 110/2018/NĐ-CP
Ngày 29/8/2018
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Hiệu lực ​còn

Nội dung Nghị định: 110 2018 ND-CP.signed.pdf