Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
Số/ Ký hiệu 113/2018/NĐ-CP
Ngày 31/8/2018
Người ký Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Hiệu lực ​Còn

Nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung: 773.pdf