Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
Số/ Ký hiệu 121/2018/NĐ-CP
Ngày 13/9/2018
Người ký Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Hiệu lực ​Còn

Nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung: 771.pdf