Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành , được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lị...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành , được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam
Số/ Ký hiệu1787/QĐ-UBND
Ngày08/10/2018
Người ký​Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Đông
Trích yếu​Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành , được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam​
Phân loại​Quyết định
Hiệu lực
 Nội dung Quyết định: 1647.pdf