Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ...

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/ Ký hiệu​4017/QĐ-BVHTTDL
Ngày​25/10/2018
Người ký​Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trích yếu​Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành​Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch​
Phân loại​Quyết định
Hiệu lực

Nội dung quyết định: BVH 4017-981.pdf