Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam
Số/ Ký hiệu 1786/QĐ-UBND
Ngày 08/10/2018
Người ký Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu
 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Hiệu lực còn

Nội dung Quyết định: 1646.pdf