Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Số/ Ký hiệu 3562/QĐ-BVHTTDL
Ngày 25/9/2018
Người ký Bộ trưởng - Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Vv Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại Quyết định
Hiệu lực​
 còn

Nội dung Quyết định: 765.pdf