Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt đề án" Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định phê duyệt đề án" Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số/ Ký hiệu ​831/QĐ-UBND​
Ngày 24/5/2018
Người ký Bùi Quang Cẩm - Phó chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt đề án" Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Hiệu lực còn

Nội dung quyết định: QĐ phê duyệt đề án đổi mới 845.pdf
Tin liên quan