Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của NN trong...

Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của NN trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam
Số/ Ký hiệu​​221/QĐ-SVHTTDL
Ngày​20/9/2018
Người kýLê Xuân Huy - Giám đốc Sở VHTTDL
Trích yếu​Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của NN trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam​
Cơ quan ban hành​Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
Phân loại​Quyết định
Hiệu lực
 Nội dung Quyết định: QDthanhtrataibaotang221.signed.pdf