Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đói với người đứng đầu cơ quan; tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ CC, VC và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đói với người đứng đầu cơ quan; tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ CC, VC và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh
Số/ Ký hiệu 11/2018/QĐ-UBND
Ngày 04/5/2018
Người ký Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu V/v ban hành quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đói với người đứng đầu cơ quan; tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ CC, VC và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Hiệu lực còn

Nội dung quyết định: QD11-UBND tỉnh.pdf
Tin liên quan