Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh Giải pháp phối hợp huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng phong trào Bóng đá học đường đối với thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh Giải pháp phối hợp huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng phong trào Bóng đá học đường đối với thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung sáng kiến: BC sang kien PGĐ TOAN.pdf