Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm phát luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm phát luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Số/ Ký hiệu 30/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 03/10/2018
Người ký Bộ trưởng - Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếuBãi bỏ một số văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại Thông tư
Hiệu lực Còn

Nội dung thông tư: 790.pdf