Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Ngày 10/1 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đây cũng là đơn vị cuối cùng trong số 05 đơn vị thuộc Sở tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng,  phòng Tổ chức, Pháp chế Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm và trên 70 cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020, trình bày dự thảo cam kết trách nhiệm giữa chủ tịch công đoàn và thủ trưởng đơn vị năm 2020. Theo đó, năm 2019, Tập thể lãnh đạo Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh đã thực tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng viên chức, người lao động trong đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 100% viên chức, người lao động thực hiện tốt nội dung đăng ký làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền của tỉnh, của ngành.

Tại hội nghị các đại biểu đã thông qua nội quy, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị năm 2020. Các cán bộ viên chức, người lao động đại diện cho các phòng đơn vị đã có ý kiến tham luận về các vấn đề về chế độ  làm việc, những khó khăn của cán bộ trong quá trình công tác, đề xuất được trang bị cơ sở vật chất để phục vụ công việc ngày tốt hơn. Thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Ngô Thanh Tuân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến, đề xuất của cán bộ, viên chức, người lao động.Với sự thống nhất cao, 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020. Nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì có thành tích suất sắc trong công tác công đoàn năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Hội nghị cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Sở  Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2020. ​