Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 213-UBND tỉnh V/v thực hiện Công điện 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngphòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công văn 213-UBND tỉnh V/v thực hiện Công điện 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngphòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra
Nội dung: ​CV 213 UBND.pdf