Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (QLDL).

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (QLDL).
Nội dung: ​53.pdf