Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 130/KH-UBND 17/01/2020 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
2 110/KH-UBND 15/01/2020 Kế hoạchthực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ủy ban nhân dân tỉnh
3 313/QĐ-SVHTTDL 29/12/2019 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 318/QĐ-SVHTTDL 29/12/2019 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 324/QĐ-SVHTTDL 29/12/2019 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 3914/UBND-NC 24/12/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyếtcủa Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Ủy ban nhân dân tỉnh
7 328/QĐ-SVHTTDL 10/12/2019 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh có thành tích tốttrong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 329/QĐ-SVHTTDL 10/12/2019 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở có thành tích tốttrong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 03/KL-SVHTTDL 09/12/2019 Kết luận V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam trong năm 2018​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 325/QĐ-SVHTTDL 05/12/2019 Về việc tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 326/QĐ-SVHTTDL 05/12/2019 Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 311/QĐ-SVHTTDL 29/11/2019 V/vnâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với công chức​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 315/QĐ-SVHTTDL 29/11/2019 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 2526/QĐ-UBND 27/11/2019 Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
15 639/SVHTTDL-TTr 06/11/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về chỉ số kiểm soát tham nhũng (B2)​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page