Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
2 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
4 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
7 Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
8 Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
9 Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
10 Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Bơi Lặn Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
21 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
22 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
23 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
24 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
25 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
26 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
27 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức. Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
28 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức. Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page