Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Khu Trung tâm Y tế chất lượng cao cấp vùng tại Thành phố Phủ Lý

Dự án Khu Trung tâm Y tế chất lượng cao cấp vùng tại Thành phố Phủ Lý

Tên dự án: Khu Trung tâm Y tế chất lượng cao cấp vùng

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Hà Nam

Tính chất: Là Trung tâm y tế chất lượng cao và các dịch vụ đi kèm (y tế, thương mại) của vùng Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Phạm vi quy hoạch:

Phía Bắc giáp khu dân cư bờ Bắc sông Châu.

Phía Nam giáp Quốc lộ 21A.

Phía Đông đến hết địa giới hành chính xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý.

Phía Tây đến trục đường 68m.

Quy mô: Quy mô dân số khoảng gần 48.000 người; Quy mô đất đai: khoảng 930 ha

Xem chi tiết thông tin dự án  tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 12000 Khu Trung tâm Y tế chất lượng cao vùng, thành phố Phủ Lý .