Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu A&M

Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu A&M

 Ngày 29 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh Hà Nam đã ra Công văn số 1912/UBND-CT chấp thuận để Công ty TNHH Thương mại Đức Lợi chuyển nhượng dự án Xưởng mai xuất khẩu Đức Lợi và tài sản gắn liền với đất thuê tại xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm cho Công ty TNHH sản xuất và Thương mại A&M.Đồng thời chấp thuận để Công ty TNHH sản xuất và Thương mại A&M điều chỉnh dự án nhận chuyển nhượng.

Tên dự án (điều chỉnh): Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu A&M.

Quy mô: Công suất 300.000 sản phẩm/năm.

Tổng vốn đầu tư: 20.815.700.000 đồng.

Thời hạn thuê đất: đến ngày 22/10/2062.

Tiến độ thực hiện dự án: Tháng 9/2015 hoàn thành để đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Xem chi tiết tại Công văn 1912/UBND-CT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam.