Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí tại phường Liêm Chính

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí tại phường Liêm Chính

 Ngày 24 tháng 3 năm 2016 UBND tỉnh Hà Nam đã có Văn bản số 569/UBND-GTXD chấp thuận chủ trương để Công ty cổ phần Golf Trường An đầu tư Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí, tại vị trí lô A6 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Châu Giang, thành phố Phủ Lý với diện tích khoảng 10.226 m2.

Hình thức sử dụng đất: Thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

Sau 06 tháng Công ty cổ phần Golf Trường An không triển khai thực hiện, Văn bản này không còn giá trị.

Nội dung chi tiết của Văn bản 569/UBND-GTXD