Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án nhà máy sản xuất giấy tại cụm CN-TTCN Thi Sơn

Dự án nhà máy sản xuất giấy tại cụm CN-TTCN Thi Sơn

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH NITTOKU tại Công văn sô 20140903/TTr-CT ngày 20 tháng 9 năm 2014 về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất giấy. Ngày 26 tháng 9 năm 2014 UBND tỉnh đã có công văn số 1699/UBND-NV đồng ý chủ trương để Công ty TNHH NITTOKU (Nhật Bản) đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất giấy tại cụm CN-TTCN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Xem chi tiết tại văn bản số 1699/UBND-NV ngày 26 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh.