Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai

Dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai

 Ngày 20 tháng 6 năm 2014 UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 609/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cơ sở 2 Bênh viện Bạch Mai.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm - Bộ Y tế

Vị trí : - Phía Bắc giáp đường Phủ Lý - Mỹ Lộc

          - Phía Nam và phía Tây giáp đường nội bộ khu vực

          - Phía Đông giáp đường mương thoát nước

Quy mô sử dụng đất: Khoảng 20,07 ha

Nội dung chi tiết xem tại Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh.