Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 36

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 36

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
28/08/2017

10h Họp UB tỉnh Hn tiếp và làm việc với tập đoàn II, JIN về tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh - Phòng 203 (đ/c Thảo, đ/c Tùng) GM 417/UBND

 

Thứ ba
29/08/2017

- CV 1512: 8h, UBND huyện Thanh Liêm: V/v kiểm tra định kỳ công tác QLNN về CLCTXD trên địa bàn huyện TL (đ/c Huy, CCGĐ)

- GM 528:7h30, Công an tỉnh: HN sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 (đ/c Hùng, Đoàn)

- GM 1074: 14h, sở TNMT: HN thống nhất PA xử lý rác thải tại thung Đầm Gai (đ/c Huy, Huỳnh)

-GM 1075:15h30, sở TNMT: thống nhất giải pháp trạm sử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu (đ/c Nha, Trung)

 14h Họp Sở Xây dựng giải quyết đề nghị của Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (đ/c Nha) GM 1530/GM-SXD

Thứ tư
30/08/2017

7h15  tham gia đoàn thị sát của Ban thường vụ tỉnh ủy (đ/c Hùng, đ/c Nam) GM 531/TU

7h30 Họp Sở TNMT xin ý kiến về nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Tân Cảng (đ/c Nha,đ/c Tùng) GM 1079/STNMT

9h Họp UBND tỉnh HN thảo luận, ký kết biên bản làm việc với đoàn tìm hiểu thực tế của JICA - Phòng 321 (đ/c Nha, đ/c Nam) GM 419/UBND

14h Họp UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty đất và nhà ở Hàn Quốc - phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Công) GM 418/UBND

14h Họp Thanh tra tỉnh họp đoàn kiểm tra (đ/c Nha, đ/c Lâm) GM 29/TTr

Thứ năm
31/08/2017

 7h30  họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Hùng, đ/c Công) GM 533/TU

9h30 Họp UB tỉnh Hội nghị tiếp và làm việc với Tập đoàn IL JIN (Hàn Quốc) về tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh - phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Tùng) GM 422/UBND

- GM 1498: 14h, Đài PTTH: Kiểm tra khảo sát (đ/c Huy, CCGĐ)

- V/v HN báo cáo viên: 13h30, Tỉnh ủy (đ/c Đoàn)

14h Họp Sở Xây dựng thống nhất nội dung đơn kiến nghị của ông Hoàng Đống (đ/c Hùng) GM 1534/GM-SXD

14h Họp Sở TNMT bàn giải pháp giải quyết những vướng mắc trong việc xây dựng phương án xử lý thu tiền sử dụng đất tại các khu tập thể trên địa bàn một số phường thuộc thành phố (đ/c Huy, đ/c Huỳnh) GM 1080/STNMT

Thứ sáu
01/09/2017

7h30 Họp LĐLĐ Hội nghị BCH lần thứ 17 (đ/c Thảo) GM 36/LĐLĐ

8h Họp UBND tỉnh  Dự phiên họp Ủy ban - phòng 321 (đ/c Hùng) GM 420/UBND

14h Họp Sở Tài chính họp hội đồng đấu giá tài sản (đ/c Huy, đ/c Huỳnh) GM 1658/STC

14h Dự đại hội công đoàn công ty nước sạch Hà Nam (đ/c Thảo, đ/c Nga) GM 07/CTNS

Thứ bảy
02/09/2017

   

Chủ nhật
03/09/2017