Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 38 năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 38 năm 2017

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
11/09/2017

 

16H Họp UB tỉnh HN làm việc với đoàn công tác tỉnh Hyogo về nghiên cứu tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh - Phòng 321 (đ/c Nha, đ/c Tùng) GM 431/MH

14h Họp UB tỉnh HN làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc về tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh - Phòng 309 (đ/c Hùng, đ/c Nam) GM 433/MH

14h Họp UB tỉnh Dự Hn nghe báo cáo đề án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu NN ứng dụng công nghệ cao Vineco Hà Nam - Phòng 203 (đ/c Huy, đ/c Nam) GM 435/MH

Thứ ba
12/09/2017

7h30 dự hội nghị tập huấn Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Trường Cao đẳng PTTH I (đ/c Nha, đ/c Hương) GM 20/BCĐ

8h dự hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về tình hình thực thi pháp luật lao động tại khách sạn Inco (đ/c Huy) GM 3605/BLĐTBXH

8h Họp UB tỉnh Dự Hn nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra đối với dự án khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II - Phòng 203 (đ/c Thảo, đ/c Nam) GM 438/MH

7h15 tham gia đoàn khảo sát tình hình hoạt động các nhà máy nước sạch nông thôn của Tỉnh ủy (đ/c Hùng, đ/c Minh) GM 541/TU

14h Họp UB tỉnh Dự Hn nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện  đề án phát triển chăn nuôi bò sữa - Phòng 321 (đ/c Huy, đ/c Nam) GM 434/MH

Thứ tư
13/09/2017

8h00 Họp UB Kim bảng HN xin ý kiến các Sở, ngành của tỉnh về Quy hoạch vùng huyện Kim Bảng (đ/c Nha, đ/c Công) Gm 365/UBKB

 

Thứ năm
14/09/2017

8h kiểm tra công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng và An toàn lao động dự án Xây dựng HTKT Khu đô thị Đồng Văn Xanh (đ/c Huy) TB 1604/SXD

9h30 Họp UBND Duy Tiên dự hội nghị tham gia góp ý nội dung phim minh họa của đề án đề nghị huyện Duy Tiên đạt tiêu chí đô thị loại IV (đ/c Thảo, đ/c Minh) Gm 152/UBDT

8h30 Họp UB tỉnh dự hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 10 - phòng 309 (đ/c Thảo)

14h Họp Sở Xây dựng xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết hồ Đầm Vực, thành phố Phủ Lý và Điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà Đô thị Quang Thành, tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên (đ/c Thảo) GM 1617/SXD

14h khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất nội dung cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trường Chính trị tỉnh (đ/c Huy) CV 1613/SXD

14h Họp tại phòng họp Bưu Điện Tỉnh sắp xếp lại, xử lý nhà đất của bưu điện các huyện thành phố (đ/c Thảo, đ/c Công) GM 1477/STC

Thứ sáu
15/09/2017

8h Kiểm tra công tác QLNN về CLCT huyện Lý Nhân (đ/c Huy) CV 1621/SXD

 8h Họp Sở Xây dựng xin ý kiến về QHCT khu TMDV và nhà ở tại vị trí thuộc QH phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm y tế chất lượng cao vùng (đ/c Thảo) Gm 1625/SXD

 

Thứ bảy
16/09/2017

   

Chủ nhật
17/09/2017