Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 39 năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 39 năm 2017

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
18/09/2017

   

Thứ ba
19/09/2017

7h30 Họp UB tỉnh (đ/c Nha)

9h Họp UB tỉnh Hn làm việc với đoàn tìm hiểu thực tế của JICA về dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam - phòng 309 (đ/cThảo, đ/c Minh) GM 449/MH

 13h30 Họp Hội trường UB tỉnh hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (LĐ) GM 545/TU

14h Họp UB tỉnh Hn làm việc với đoàn tìm hiểu thực tế của JICA về dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam - phòng 309 (đ/c Thảo, đ/c Minh) GM 449/MH

Thứ tư
20/09/2017

8h30 Họp Tỉnh ủy hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Hùng) Gm 548/TU

9h  kiểm tra đôn đốc tiến đô thực hiện dự án tổ hợp khách sạn khu lưu trú và dịch vụ y tế chất lượng cao (đ/c Tuyển) Gm 11/BQLKĐTM

7h30 Họp Sở tài chính thảo luận dự toán ngân sách 2018 (đ/c Hùng, đ/c Thanh)

14h kiểm tra tình hình hoạt động và xử lý rác thải tại các nhà máy (đ/c Huy, đ/c Nam) GM 89/TB-UBND

14h30 Dự đại hội công đoàn Trung tâm quy hoạch (đ/c Thảo)

 

Thứ năm
21/09/2017

7h30 dự đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nhà văn hóa trung tâm (đ/c Hùng, đ/c Thuận)

 

Thứ sáu
22/09/2017

8h Họp Sở Tài chính dự phiên đấu giá tài sản nhà máy nước sạch xã Phú Phúc (đ/c Huy, đ/c Kiên)

8h30 Họp UB xã Liêm Chung công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường nối từ nút đường D13 đến đường N2 thuộc KĐT Liêm Chính (đ/c Thảo, đ/c Trung) GM 347/UBPL

kiểm tra kết quả thực hiện theo kế hoạch 2923/KH-UBND của UBND tỉnh (đ/c Thảo, đ/c Cường)

kiểm tra kết quả thực hiện theo kế hoạch 2923/KH-UBND của UBND tỉnh (đ/c Thảo, đ/c Cường)

Thứ bảy
23/09/2017

   

Chủ nhật
24/09/2017

 8h30 Hội nghị gặp mặt giao lưu, kết nối các doanh nghiệp hướng về quê hương Hà Nam tại Hội trường Tòa án nhân dân tối cao (đ/c Hùng)