Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng kiến khoa học năm 2014

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Sáng kiến khoa học  năm 2014

 Ngày 25 tháng 11 năm 2014 Sở Khoa học và công nghệ Hà Nam đã cấp giấy chứng nhận cho  sáng kiến:

 Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 Của đồng tác giả:

 -Lại Quang Tuyển: Kỹ sư vật liệu xây dựng, Trưởng phòng Giám định Sở Xây dựng Hà Nam.

- Nguyễn Văn Quyết: Kỹ sư xây dựng; Phó trưởng phòng Giám định Sở Xây dựng Hà Nam.