Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng kiến khoa học năm 2013

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Sáng kiến khoa học năm 2013

 Ngày 8 tháng 12 năm 2013 Sở Khoa học và công nghệ Hà Nam đã cấp giấy chứng nhận cho 02 sáng kiến:

  1Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020.

 

Của đồng tác giả:

- Phạm Mạnh Hùng: Kỹ sư xây dựng; Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam.

              -  Trần Văn Bính: Kỹ sư vật liệu xây dựng; Phó chánh văn phòng Sở Xây dựng Hà Nam.

              Sáng kiến Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020.

 

   2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Của  đồng tác giả:

- Lại Quang Tuyển: Kỹ sư vật liệu xây dựng, Trưởng phòng Giám định Sở Xây dựng Hà Nam.

            - Nguyễn Văn Quyết: Kỹ sư xây dựng; Phó trưởng phòng Giám định Sở Xây dựng Hà Nam.

             Sáng kiến Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.