Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng thông báo tại Văn bản số 1690/VPUB-GTXD ngày 07/11/2018) và yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2766/BXD-VLXD ngày 02/11/2018 về việc  kiểm tra công tác quản lý công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng tại địa bàn tỉnh Hà Nam theo các lĩnh vực xi măng, vôi, vật liệu xây (gạch nung và không nung), khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá xây dựng, cát, sỏi, đất sét gạch ngói, đất san lấp,…).

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng đề nghị các Doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án báo cáo về tình hình đầu tư dự án, sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu vật liệu xây dựng (nếu có) của đơn vị.

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Xây dựng Hà Nam trước ngày 15/11/2016  để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

2063 SXD-QLXD.pdf