Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Chi cục Giám định

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Chi bộ Chi cục Giám định

Ngày 23/12/2019, Chi bộ Chi cục Giám định xây dựng là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là Đại hội được Đảng ủy Sở Xây dựng chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ còn lại trong toàn Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư 05 chi bộ trực thuộc cùng các đảng viên Chi bộ Chi cục Giám định.

anh 1.jpg
Đ/c Nguyễn Quang Huy- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc mừng​ Đại hội

Chi bộ Chi cục giám định có 10 đảng viên, trong đó: 09 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Chi cục Giám định đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù đơn vị. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Cùng với tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, cấp ủy chi bộ và đảng viên nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến" “tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị 05 của bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... đã từng bước đưa công tác sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và mang lại hiệu quả thiết thực giúp mỗi đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại đại hội, các đảng viên đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác trong suốt nhiệm kỳ 2020 - 2023. Sau khi kết thúc Đại hội, phát biểu tại phiên họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm, đồng chí Đỗ Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, góp phần làm nên thành công của Đại hội.​