Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở Xây dựng

Tin tức - Sự kiện  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở Xây dựng
Chiều 04/10/2019, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã làm việc với Sở Xây dựng về công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các cán bộ chủ chốt của Sở Xây dựng.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác tham mưu của Sở Xây dựng trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế , khu công nghệ cao; quản lý nhà ở, công sở; kinh doanh bất động sản; quản lý vật liệu xây dựng... ngày càng được đổi mới, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả trong quản lý Nhà nước về xây dựng. Các văn bản tham mưu, đề xuất của Sở với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm; công tác hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị thực hiện công tác quản lý hoạt động xây dựng kịp thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua đơn vị đã chủ trì tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch phân khu có chức năng đặc thù, Quy hoạch chi tiết xây dựng có chức năng quan trọng, mang tính chiến lược, tác động lớn và là tiền đề hình thành hệ thống đô thị, cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam.

Hiện nay, toàn bộ 17/17 đô thị trong hệ thống đô thị toàn tỉnh có quy hoạch chung được phê duyệt; toàn tỉnh đã có 16/17 đô thị được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V đến đô thị loại II, nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt 36,8%. Sở cũng đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 19 đồ án quy hoạch xây dựng phân khu; quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 102 đồ án quy hoạch.
 
Đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản: Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX đề ra đến năm 2020 đạt 25m2 sàn/người. Sở Xây dựng đã cùng với sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện xây dựng 5.626 hộ/7.171 hộ (đạt 78,45%). Đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành đề án xây dựng Nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng tiến độ đề ra.

Công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công trình và tiết kiệm nguồn vốn ngân sách. Kết quả, từ năm 2016 đến năm 2019, Sở đã thẩm định được khoảng 950 dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, báo cáo kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tỷ lệ cắt giảm sau thẩm định khoảng 5% tổng giá trị dự toán do chủ đầu tư lập.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng, trong thời gian qua, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án Xi măng giai đoạn 2015 - 2020 và Đề án hậu Xi măng trên đoạn bàn tỉnh đạt hiệu quả. Cùng đó, chủ trì điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020, định hướng 2030. Tổng công suất của 6 nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh hiện nay đạt 13,42 triệu tấn/năm và dự kiến đến cuối năm 2019 đạt công suất 15,72 triệu tấn/năm. Các loại vật liệu xây dựng khác, đến nay đạt công suất: 250 triệu viên gạch không nung/năm; 430 triệu viên gạch tuynel/năm. 

Việc giải quyết các thủ tục hành chính được Sở thực hiện đảm bảo về chất lượng và thời gian giải quyết. Đến hết tháng 8/2019, Sở Xây dựng đã thực hiện việc cắt giảm 33/43 thủ tục hành chính.
 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cũng tại buổi làm việc, Sở Xây dựng cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; bổ sung biên chế, công chức, kinh phí hoạt động để đáp ứng thực hiện các công việc đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ; xác định rõ mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, tự chủ một phần kinh tế để có phương hướng hoạt động sản xuất và bảo đảm đời sống cho cán bộ của trung tâm trực thuộc Sở.

Từ gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được của ngành Xây dựng, những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị - nông thôn; quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị... Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng trong thời gian tới.

Ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy yêu cầu thời gian tới Sở Xây dựng tập trung nghiên cứu phân cấp quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng quy hoạch; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng quy hoạch; rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn, có thể thu hồi quy hoạch những dự án tiến độ đầu tư không đúng quy định, gây lãng phí đất, kêu gọi những dự án mới vào đầu tư hiệu quả;

Tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng công trình xây dựng đã được cấp phép, chống lãng phí nguồn vốn đầu tư; Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, đặc biệt là những đô thị mới, bảo đảm việc kết nối hạ tầng khu đô thị mới với hạ tầng chung sao cho phù hợp; Quan tâm đến công tác quản lý quy hoạch vật liệu xây dựng, hạn chế thu hút đầu tư ngành sản xuất vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường; có giải pháp phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản.

Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ kiến trúc sư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trực thuộc Sở...​

Đài PTTH Hà Nam